Stengade og blågården set fra luften

Ny park i Stengade – til og fra beboerne i Blågården

Parken mellem Blågården og Stengade skal have nyt liv. Sammen har vi tegnet rammerne, som beboerne i Blågården har stemt ja til. Områdefornyelsens har nu bevilget penge til, at vi kan projektere det endelige forslag til parken.

Nyt liv til Stengade

Området mellem Stengade og Blågården fremstår trist og bliver sjældent brugt. Det er vi ved at lave om på.

Vi bestemmer

Vi, beboerne i Blågården, har sammen besluttet, hvordan parken skal tage sig ud. Nu arbejder vi på detaljerne, inden arbejdet med at lave parken forhåbentlig kan gå i gang efter nytår.

Penge fra Områdefornyelsen

Vi har ansøgt Områdefornyelsen om 3,5 mio. kr til at lave parken for. De har indtil videre bevilget penge til den den endelige projektering og afsat resten til etableringen af parken. Vi forsøger dog også at finde yderligere finansiering ved eksterne fonde.

Koster os ikke noget

Det kommer ikke til at koste os beboere i Blågården en krone i forhøjet husleje.

Hvem er vi?

Vi er frivillige i parkudvalget i FSB Blågården.

Vi er beboere og frivillige, der sammen med jer – alle I andre beboere – har alvet en plan, hvordan parområdet mellem vores boligblokke og Stengade skal se ud.

Hvem er I?

I er beboerne i FSB Blågården.

I er inviteret med til at tegne rammerne for fremtiden i Stengade, så alle forhåbentlig bliver glade og tilfredse – og så alle vil bruge det område, som i dag ligger lidt dødt hen.

Hvad skal der ske?

Vi holder en række middage og møder, hvor I er inviteret.

Lige nu arbejder vi på at få lavet et endeligt projekteringsforslag for den nye park. Det arbejde har Områdefornyelsen tildelt os penge til, ligesom de har afsat midler til etaberlingen af parken. Ansøgningen er blevet til på baggrund af det materiale, som vi beboere i fsb Blågården vedtog enstemmigt ved et ekstraordinært afdelingsmøde d. 23. april. Det parkforslag, vi vedtog der, bliver dog væsentligt dyrere at realisere end de ca. 3,5 mio, som Områdefornyelsen kan støtte med. Derfor arbejder vi også på at skaffe yderligere finansiering gennem fonde, ligesom vi afventer byggetilladelse fra kommunen. Hvis alt går vel begynder etableringen af park i efteråret 2020.

Hvorfor nu det?

Vi vil have alle med.

Sidste år nedstemte vi her i Blågården et forslag til en ny park. Derfor ville vi have alle med, og for at inddrage så mange af jer som muligt, afholdt vi i marts og april en række aktiviteter, hvor alle kunne komme med deres ideer og forslag til den nye park. Det forslag, som de fremmødte beboere vedtog på afdelingsmødet i april var baseret på de aktiviteter og de ideer, der her kom frem.

Afholdte arrangementer

Vi har afholdt en række åbne arrangementer, hvor dejligt mange af beboerne i Blågården dukkede op

27. marts, 17-20

Mad og hygge i parken i Stengade

Der var dejlig mad og sodavand i parken. Her talte vi med jer beboere om  ideer og tanker, og vi lavede video med ideerne.

8. april, 17-20

Beboermiddag i Kulturhuset Kapelvej 44

Vi spiste dejlig mad med naboerne og kom med ideer og inputs til den kommende park.

15. april, 17-20

Beboermiddag i Kulturhuset Kapelvej 44

Vi spiste dejlig mad med naboerne og kom med ideer og inputs til den kommende park.

23. april, 18-21

Ekstraordinært afdelingsmøde i Blågården

Vi vedtog enstemmigt blandt de fremmødte, at vi skal gå videre med parkprojektet.

5. september

Beboermiddag

Vi spiste lækker mad og kom med inputs til den endelige plan for parken. Vi talte blandt andet  om de tilpasninger, vi må lave for at få økonomien til at gå op i parken.

19. september

Beboermiddag

Caféen i Støberiet, Blågårds Plads 5

Vi kom blandt andet med input til hvilke planter, vi skal have i parken. Det var sidste beboermiddag, inden vi laver det endelige udbudsmateriale.

Arbejdsgruppen.

Vi en række aktive kræfter, der arbejder for at realisere vi beboeres drøm og ønsker til en ny, grønnere og mere tryg park. Kontakt os, hvis du vil være en del af arbejdsgruppen.

Bjarke Kværnø

Bjarke Kværnø, beboer i Blågården, medlem af Styregruppen for Områdefornyelsen

Jakob Ponsgård

Jakob Ponsgård, beboer i Blågården, medlem af afdelingsbestyrelsen og parkudvalget

Jakob Ponsgård

Jakob Ponsgård, beboer i Blågården, medlem af afdelingsbestyrelsen og parkudvalget

Jette Thorstensen

Jette Thorstensen, beboer i Blågården, formand for afdelingsbestyrelsen og medlem af parkudvalget

Karen Marie Stokbro

Karen Marie Stokbro, beboer i Blågården

Allan Anarchos

Allan Anarchos, beboer i Blågården

Mohammad El-Jahin

Mohammad El-Jah, beboer i Blågården, medlem af parkudvalget