Stengade og blågården set fra luften

Ny park i Stengade – til og fra beboerne i Blågården

Parken mellem Blågården og Stengade skal have nyt liv. Sammen har vi tegnet rammerne, som beboerne i Blågården har stemt ja til. Områdefornyelsens har nu bevilget knap 3,5 mio. kroner til parken, som vi håber at kunne indvie i foråret 2021.

Nyt liv til Stengade

Området mellem Stengade og Blågården fremstår trist og bliver sjældent brugt. Det er vi ved at lave om på.

Vi bestemmer

Vi, beboerne i Blågården, har sammen besluttet, hvordan parken skal tage sig ud. Nu afventer vi de endelige byggetilladelser, inden selve anlægsarbejdet forhåbentlig kan gå i gang i efteråret 2020.

Penge fra Områdefornyelsen

Områdefornyelsen jar bevilget knap 3,5 mio. kr til at lave parken for. Vi forsøger dog også at finde yderligere finansiering ved eksterne fonde.

Koster os ikke noget

Det kommer ikke til at koste os beboere i Blågården en krone i forhøjet husleje.

Hvem er vi?

Vi er frivillige i parkudvalget i FSB Blågården.

Vi er beboere og frivillige, der sammen med jer – alle I andre beboere – har alvet en plan, hvordan parområdet mellem vores boligblokke og Stengade skal se ud.

Hvem er I?

I er beboerne i FSB Blågården.

I har været med til at tegne rammerne for fremtiden i Stengade, så alle forhåbentlig bliver glade og tilfredse, når parken er færdig – og så alle vil bruge det område, som i dag ligger lidt dødt hen.

Hvad skal der ske?

Vi afventer de endelige byggetilladelser.

Lige nu afventer vi at kommunen behandler vores ansøgning om byggetilladelse. Vi forventer at selve etableringen af parken kan gå i gang til efteråret 2020. Det arbejde har Områdefornyelsen tildelt os penge til. Tilskuddet er blevet tildelt på baggrund af det materiale, som vi beboere i fsb Blågården vedtog enstemmigt ved et ekstraordinært afdelingsmøde d. 23. april 2019. Det parkforslag, vi vedtog der, bliver dog væsentligt dyrere at realisere end de ca. 3,5 mio, som Områdefornyelsen kan støtte med. Derfor arbejder vi også på at skaffe yderligere finansiering gennem

Hvorfor nu det?

Vi ville have alle med

I 2018 nedstemte vi her i Blågården et forslag til en ny park. Derfor ville vi have alle med, og for at inddrage så mange af jer som muligt, afholdt vi i marts og april 2019 en række aktiviteter, hvor alle kunne komme med deres ideer og forslag til den nye park. Det forslag, som de fremmødte beboere vedtog på afdelingsmødet i april 2019 var baseret på de aktiviteter og de ideer, der her kom frem – og som er det forslag tilpasset støtten fra Områdefornyelsen, vi forventer at realisere snart.

Afholdte arrangementer

I løbet af 2019 afholdt vi en række åbne arrangementer, hvor dejligt mange af beboerne i Blågården dukkede op

27. marts 2019

Mad og hygge i parken i Stengade

Der var dejlig mad og sodavand i parken. Her talte vi med jer beboere om  ideer og tanker, og vi lavede video med ideerne.

8. april 2019

Beboermiddag i Kulturhuset Kapelvej 44

Vi spiste dejlig mad med naboerne og kom med ideer og inputs til den kommende park.

15. april 2019

Beboermiddag i Kulturhuset Kapelvej 44

Vi spiste dejlig mad med naboerne og kom med ideer og inputs til den kommende park.

23. april 2019

Ekstraordinært afdelingsmøde i Blågården

Vi vedtog enstemmigt blandt de fremmødte, at vi skal gå videre med parkprojektet.

5. september 2019

Beboermiddag

Vi spiste lækker mad og kom med inputs til den endelige plan for parken. Vi talte blandt andet  om de tilpasninger, vi må lave for at få økonomien til at gå op i parken.

19. september 2019

Beboermiddag

Caféen i Støberiet, Blågårds Plads 5

Vi kom blandt andet med input til hvilke planter, vi skal have i parken. Det var sidste beboermiddag, inden vi laver det endelige udbudsmateriale.

Arbejdsgruppen.

Vi en række aktive kræfter, der arbejder for at realisere vi beboeres drøm og ønsker til en ny, grønnere og mere tryg park. Kontakt os, hvis du vil være en del af arbejdsgruppen.

Bjarke Kværnø

Bjarke Kværnø, beboer i Blågården, medlem af Styregruppen for Områdefornyelsen

Jakob Ponsgård

Maya Lauritsen, beboer i Blågården

Jakob Ponsgård

Jakob Ponsgård, beboer i Blågården, medlem af afdelingsbestyrelsen og parkudvalget

Jette Thorstensen

Jette Thorstensen, beboer i Blågården, formand for afdelingsbestyrelsen og medlem af parkudvalget

Karen Marie Stokbro

Karen Marie Stokbro, beboer i Blågården

Allan Anarchos

Allan Anarchos, beboer i Blågården

Mohammad El-Jahin

Mohammad El-Jah, beboer i Blågården, medlem af parkudvalget