Stengade og blågården set fra luften

Ny park i Stengade – til og fra beboerne i Blågården

Parken mellem Blågården og Stengade har fået nyt liv. Sammen har vi tegnet rammerne, som beboerne i Blågården har stemt ja til. Og nu er selve arbejdet med at etablere den nye park afsluttet og parken er klar til brug. Vi regner med officielt at indvie parken, så snart coronasituationen tillader det.

Nyt liv til Stengade

Området mellem Stengade og Blågården har fremstået trist og blev sjældent brugt. Det har vi nu lavet om på.

Vi har selv valgt parken

Vi, beboerne i Blågården, har sammen besluttet, hvordan parken er kommet til at tage sig ud. Nu er parken færdig. Arbejdet med at etablere parken gik i gang d. 30. november 2020 og blev afsluttet her i foråret 2021.

Penge fra Områdefornyelsen

Områdefornyelsen har bevilget knap 3,5 mio. kr til at lave parken for. Det gjorde det muligt at realisere grønnere park med biodiversitet og som er tryg at opholde sig i.

Koster os ikke noget

Etableringen af den nye park har ikke kostet os beboere i Blågården en krone i forhøjet husleje.

Hvem er vi?

Vi er frivillige i parkudvalget i FSB Blågården.

Vi er beboere og frivillige, der sammen med jer – alle I andre beboere i Blågården – har lavet en plan for, hvordan parkområdet mellem vores boligblokke og Stengade skal se ud. På baggrund af den plan er parken blevet etableret.

Hvem er I?

I er beboerne i FSB Blågården.

I har været med til at tegne rammerne for fremtiden i Stengade. Dermed er alle forhåbentlig  glade og tilfredse, nu hvor parken står færdig. Dermed håber vi, at  alle vil bruge det område, som tidligere har ligget lidt dødt hen.

Hvad skal der ske?

Parken er færdig

Arbejdet med parken er nu endelig færdigt. Arbejdet gik i gang mandag d. 30. november 2020, hvor entreprøren Malmos A/S begyndte at etablere byggepladsen. Det anlægsarbejde har Områdefornyelsen tildelt os penge til. Tilskuddet er blevet tildelt på baggrund af det materiale, som vi beboere i fsb Blågården vedtog enstemmigt ved et ekstraordinært afdelingsmøde d. 23. april 2019. Det parkforslag, vi vedtog der, blev dog væsentligt dyrere at realisere end de ca. 3,5 mio, som Områdefornyelsen kunne støtte med. Derfor har vi revideret de oprindelige planer, så de passer til vores budget.

Hvad er baggrunden for det?

Vi ville have alle med

I 2018 nedstemte vi her i Blågården et forslag til en ny park. Derfor ville vi have alle med, inden vi satte gang i et nyt arbejde. For at inddrage så mange af jer som muligt, afholdt vi i marts og april 2019 en række aktiviteter, hvor alle kunne komme med deres ideer og forslag til den nye park. Det forslag, som de fremmødte beboere vedtog på afdelingsmødet i april 2019, var baseret på de aktiviteter og de ideer, der her kom frem – og som er det projekt tilpasset støtten fra Områdefornyelsen, vi nu kan nyde frugterne af.

Afholdte arrangementer

I løbet af 2019 afholdt vi en række åbne arrangementer, hvor dejligt mange af beboerne i Blågården dukkede op

27. marts 2019

Mad og hygge i parken i Stengade

Der var dejlig mad og sodavand i parken. Her talte vi med jer beboere om  ideer og tanker, og vi lavede video med ideerne.

8. april 2019

Beboermiddag i Kulturhuset Kapelvej 44

Vi spiste dejlig mad med naboerne og kom med ideer og inputs til den kommende park.

15. april 2019

Beboermiddag i Kulturhuset Kapelvej 44

Vi spiste dejlig mad med naboerne og kom med ideer og inputs til den kommende park.

23. april 2019

Ekstraordinært afdelingsmøde i Blågården

Vi vedtog enstemmigt blandt de fremmødte, at vi skal gå videre med parkprojektet.

5. september 2019

Beboermiddag

Vi spiste lækker mad og kom med inputs til den endelige plan for parken. Vi talte blandt andet  om de tilpasninger, vi må lave for at få økonomien til at gå op i parken.

19. september 2019

Beboermiddag

Caféen i Støberiet, Blågårds Plads 5

Vi kom blandt andet med input til hvilke planter, vi skal have i parken. Det var sidste beboermiddag, inden vi laver det endelige udbudsmateriale.

Arbejdsgruppen.

Vi en række aktive kræfter, der har arbejdet for at realisere vi beboeres drøm og ønsker til en ny, grønnere og mere tryg park.

Bjarke Kværnø

Bjarke Kværnø, beboer i Blågården,  formand for afdelingsbestyrelsen i fsb Blågården

Jakob Ponsgård

Maya Lauritsen, beboer i Blågården

Jakob Ponsgård

Jakob Ponsgård, beboer i Blågården

Karen Marie Stokbro

Karen Marie Stokbro, beboer i Blågården

Allan Anarchos

Allan Anarchos, beboer i Blågården

Mohammad El-Jahin

Mohammad El-Jah, beboer i Blågården, medlem af parkudvalget