Vær med i arbejdsgruppen

Til de åbne arrangementer (fx vores beboermiddage) har vi samlet inspiration og materiale sammen, som vores arbejdsgruppe har arbejdet videre med. Arbejdsgruppen har bestået af af parkudvalget nedsat af afdelingsbestyrelsn samt af andre beboere fra Blågården, som har haft lyst til at være med.

Vi har mødtes til en række arbejdsgruppemøder. Her har vi i fællesskab og sammen med vores rådgivere arbejdet for at få detaljerne for den nye park på plads. Det har vi gjort på  på  baggrund af, hvad vi har hørt til interviews og beboermiddage.

 

Hvem er arbejdsgruppen

Bjarke Kværnø

Bjarke Kværnø, beboer i Blågården, formand for afdelingsbestyrelsen i fsb Blågården, medlem af Styregruppen for Områdefornyelsen

Maya Lauritsen

Maya Lauritsen, beboer i Blågården

Jakob Ponsgård

Jakob Ponsgård, beboer i Blågården, medlem af afdelingsbestyrelsen og parkudvalget

Karen Marie Stokbro

Karen Marie Stokbro, beboer i Blågården

Allan Anarchos

Allan Anarchos, beboer i Blågården

Mohammad El-Jahin

Mohammad El-Jah, beboer i Blågården, medlem af parkudvalget

Professionelle rådgivere

Peter Munthe-Kaas

Peter Munthe-Kaas, proceskonsulent og rådgiver om beboerinddragelse

Friedemann Rüter

Friedemann Rüter, arkitekt og rådgiver

Mikkel Bækgaard

Mikkel Bækgaard, kommunikationsrådgiver og journalist