De grønne detaljer kom på plads – nu venter vi på byggetilladelse

I september afholdt vi to beboermiddage, hvor vi fik de sidste detaljer om Parken i Stengade på plads. Vi er derfor ved at være klar til at kunne lave et udbud. Dog betyder sagsbehandlingstiden om byggetilladelse hos Københavns Kommune, at vi først forventer, at selve anlægsarbejdet af parken kan starte om et år.

Her efter sommerferien har vi i arbejdsgruppen og blandt beboerne i Blågården været i arbejdstøjet. Det har vi for at få de sidste detaljer på plads i forhold til vores kommende, nye park i Stengade. 

Vi har har afholdt to beboermiddage og et par arbejdsgruppemøder, hvor vi har fået det grønne fundament på plads, som Områdefornyelsen har midler til at støtte, såfremt projektforslaget opnår de nødvendige tilladelser.

Vi bliver dog nødt til at vente med at gå i gang med selve byggeriet af parken til næste efterår.

Ventetid på byggetilladelse

Vi er nu ved at være klar til at lave et udbud, så vi kan vælge en leverandør, der skal stå for selve etableringen af parken. 

Dog kan selve anlægsarbejdet af parken gå i gang, før vi har fået en formel byggetilladelse fra Københavns Kommune, hvilket kan tage op til otte måneder. Så lang kan deres behandlingstid være i øjeblikket.

Det betyder, at selve arbejdet med etableringen af den nye park først kan begynde i efteråret 2020.

Det skyldes både, at vi afventer byggetilladelser, og at vi først kan fælde de nødvendige træer, når bladene er faldet af dem. Og for at få et mere varieret grønt fundament i parken, er det nødvendigt at fælde en del af de lindetræer, der i dag skygger for al andet liv i området. 

De træer, vi fælder, bliver dog erstattet af andre træer og planer, så området samlet set kommer til at fremstå mere grønt og varieret end i dag.

Tidsplanen lige nu betyder derfor, at beboerne i området kan forvente at nyde den nye park fra foråret 2021.

Det grønne fundament er på plads

Til vores beboermiddage her september fik vi dog det grønne fundament til parken på plads. 

Vi er derfor nu blevet enige om et grønt fundament med mange lyse planter, der varierer i form, farve og årstid. Det er dette grønne fundament, som Områdefornyelsen kan støtte, og som vi nu i første omgang venter på byggetilladelser til at få sat i gang.

Med det grønne fundament mener vi de valg af planter, stier og lignende, som Områdefornyelse har midler til at støtte.

Til begge beboermiddage – og især til sidste møde – gik snakken livligt med mange gode input til de planter, vi gerne vil have i parken. Selv de fremmødte børn kom med gode ideer, som vi nu indarbejder i planerne for parken og det endelige udbudsmateriale. 

Der var fx ønsker om brombærbuske og en god snak om, hvorvidt æbler og pærer ville blive spist og give glæde, eller om de ville ende med en masse nedfaldsfrugt. Vi blev enige om at gå videre med frugttræerne i et afgrænset område af parken.

Nogle af de hvide rammer forbliver – i hvert fald for en tid

Vi diskuterede også de hvide rammer, som i dag er stillet op i Stengadeparken. Vi blev enige om – i hvert fald i en periode – at bevare plateauet og gyngen ved Korsgade-hjørnet. Dog kun, hvis vi kan få det til at passe harmonisk ind i resten af parken. Plateauet regner vi med, bliver erstattet af et par gyngekøjer, der spændes ud mellem stolperne, som er et ønske fra flere af områdets børn.

Det har vi blandt andet besluttet, da vi i første omgang ikke har budget til siddemøbler og lignende. Områdefornyelsens støtte rækker nemlig kun til at dække selve det grønne fundament i parken i form af stier, træer, bede og buske.

Vær med til at søge yderligere midler

I arbejdsgruppen arbejder vi på at søge diverse fonde, der kan støtte nogle af de plantekasser, bænke og lignende, som var en del af det forslag til en ny park, som Blågårdens beboere vedtog i april 2018.

Vi kan jo lige så godt udnytte ventetiden på byggetilladelse med at søge yderligere fonde og midler til medfinansiering parken. For jo flere midler, vi kan få til parken, jo bedre en park kan vi få, når arbejdet går i gang.

Vi opfordrer derfor til, at så mange beboere som muligt melder sig ind i arbejdsgruppen. Vi har virkelig brug for engagerede kræfter, som vil hjælpe med at søge ekstra midler til parken.

Lige nu mangler vi nemlig aktive beboere i arbejdsgruppen. Og uden aktive beboere bliver det svært at få realiseret parken.

Er du interesseret i at være med i arbejdsgruppen, så kontakt Friedemann Rüter, tlf. 26 23 38 70, fr@gaardrum.dk

Klik på billedet for at se tegningen i PDF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *