Hvad er det, Områdefornyelsen støtter?

Vores nye, kommende park i Stengade kan blive til virkelighed, fordi Områdefornyelsen Nørrebro har reserveret ca. 3,5 mio. kroner,som vi beboere i Blågården kan søge til realisering af projektet. Men hvad er kravene egentlig for, at de kan støtte den nye park?

På det ekstraordinære afdelingsmøde i Blågården den 23. april skal vi beboere i Blågården stemme om en plan til en ny park i Stengade, som Områdefornyelsen kan støtte. De har sat penge af til projektet, men støtter det kun, hvis vi vedtager planen, og at projektet lever op til en række krav.

Hvilket område er det?

Området, som vi kan få støtte til at forbedre, er det grønne område mellem Blågårdens bygninger og selve Stengade – det område, hvor der i dag er græs og lindetræer. Beboerhaverne bliver ikke berørt af projektet, ligesom legepladsen og pavillonen med børnehaven heller ikke er en del af projektet. Endelig skal de eksisterende brandveje mellem bygningerne og haverne beholdes, som de er. På samme måde skal brandvejen fra Stengade og ind til pergolaen mellem Blågårdens to bygninger bevares.

Der skal være offentlig adgang og plads til forskellige brugergrupper

For at Områdefornyelsen kan støtte den nye park, skal alle kunne få adgang – også folk, der ikke bor i Blågården. Vi må altså ikke lave områder, der kan låses af.

Der skal også være plads til, at forskellige brugergrupper finder området indbydende at opholde sig på. Det må altså ikke kun henvende sig til ældre børn.

Adgangen skal være synlig og indbydende for alle

Områdefornyelsen støtter heller ikke anlæg af legeplads til de små børn, da der er mange steder for dem i forvejen i området. Samtidig er legepladsen ved pavillonen er ved at blive renoveret og vil være åben for alle uden for institutionens lukketid.

Skal styrke naturen i byen – og være trygt

Parkområdet skal være grønt og styrke naturen og biodiversiteten i byen. Det skal også være med til at området bliver en attraktiv grøn oase i byen.

Den nye park skal opleves som tryg og være med til at styrke trygheden hos brugerne og beboerne. Det kan fx være gennem stemningsbelysningen og udsyn, så man kan se, hvad der foregår i parken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *