Om projektet

Sammen har vi sat rammerne for den bedste park – uden det koster os noget

Det grønne område mellem Stengade og Blågårdens bygninger er i gang med at gå en gevaldig ansigtsløftning. Det har vi beboere i Blågården besluttet. Den 30. november 2020 gik anlægsarbejdet  i gang, så vi kan få en ny og mere tryg park.

Det drejer sig om et område, der har fremstået mørkt og trist. Det er nu  ved at blive omdannet til et grønt, lyst og trygt sted til glæde for alle os beboere i Blågården – og til glæde for vores naboer.

Grønnere park – større biodiversitet

Den nye park bliver grønnere og mere varieret. Vi får en park fuld af lys og liv. Og med større biodiversitet.

Vi planter en lang række nye buske og træer. Det giver en park i mange farver.

For at give plads og lys erstatter vi nogle af de mange lindetræer med andre træer og planter. Lindetræerne skygger nemlig for meget for lyset. Stort set intet gror under dem.

Et trygt sted at opholde sig

Med mere lys og liv bliver Parken i Stengade et trygt sted at opholde sig.

De mange forskellige træer og planter skal gøre det rart at opholde sig i parken.

En park designet af os beboere

I løbet af 2019 afholt vi en række aktiviteter, hvor alle blågårdens beboere – og andre interesserede – kunne deltage og komme med deres input, bekymringer og ideer. Alt dette blev bearbejdet af vores arbejdsgruppe, som alle beboerne også kunne melde sig ind i.

På baggrund af alle de gode inputs udarbejdede vi med hjælp fra et arkitektfirmaet gaardrum.dk et forslag til, hvordan den nye park kan tage sig ud. Det forslag vedtog de fremmødte beboere enstemmigt at gå videre med til vores afdelingsmøde d. 23. april.

Støttet af Områdeforyelsen

På baggrund af vores projektforslag har Områdefornyelsen valgt at støtte vores arbejde med at give parkområdet et gevaldigt løft. I alt har vi fået bevilget 3.465.923 kroner fra Områdefornyelsen. Det tilsagn er givet på baggrund af det mateiale og de planer, vi i fællesskab har lavet.

Det materiale har siden dannet grundlag for den projektbeskrivelse og det udbudsmateriale, som vi i efteråret 2020 sendte rundt til relevante entreprenører. På baggrund af det billigste tilbud blev entreprenøren Malmos A/S tildelt opgaven med at etablere parken.

Da pengene til den nye park primært kommer fra områdefornyelsen, kommer den nye og langt mere brugbare park ikke til at koste os beboere noget.

Hvor er vi nu?

Vi er klar til at gå i gang med anlægsarbejdet af den nye park. Etableringen af parken begyndte d. 30. november 2020, hvor entreprenøren Malmos A/S begyndte at etablere byggepladsen.

Herefter startede de med at fælde nogle af lindetræerne. Det er nødvendigt for at sikre lys og liv i parken. 

Efter nytår gik de for alvor i gang med bygge selve parken. Her begynder vi også at plante alle de nye planter, der skal skabe en grønnere og mere tryg park.

Vi glæder os allerede til foråret. Her ser vi frem til at fejre åbningen af den nye park med en dejlig fest – hvis corona-situationen tillader det.

Læs projektbeskrvivelsen her, hvis du vil vide mere om detaljerne i projektet og se tegningerne for den nye park (PDF)

Stikord

  • Det handler om det grønne område mellem Stengade og Blågårdens bygninger.
  • Vi har fået knap 3,5 mio. kroner fra Områdefornyelsen til at løfte området.
  • Forbedringerne giver ikke stigning i huslejen.
  • Parken skal være til gavn for alle.
  • Alle kan komme med input og ideer.
  • Alle er velkomne til være med.
  • Byhaverne ved Stengade forbliver, som de er.
  • Anlægsarbejdet gik i gang 30. november 2020

Støttet af Områdefornyelsen

Parken i Stengade-projektet er støttet af Områdefornyelsen Nørrebro og Københavns Kommune