Om projektet

Sammen har vi sat rammerne for den bedste park – uden det koster os noget

Det grønne område mellem Stengade og Blågårdens bygninger skal have en gevaldig ansigtsløftning. Det har vi beboere i Blågården besluttet. Det er et område, der lige nu fremstår mørkt og trist, men som kan blive et fantastisk sted til glæde for alle os beboere i Blågården, og heldigvis er der nye tider på vej.

Vi har fået tildelt midler fra områdefornyelsen til at give parken et gevaldigt løft. I alt har vi fået bevilget 3.465.923 kroner fra Områdefornyelsen. Det tilsagn er givet på baggrund af det mateiale og de planer, vi i fællesskab har lavet, om som vi vedtog enstemmigt tilbage i 2019 på et ekstraordinært afdelingsmøde i Blågården. 

Vi vil samtidig på sigt arbejde for at skaffe yderlige finansiering fra en eller flere fonde, da den forslag til en ny park, vi oprindeligt vedtog vil blive markant dyrere end de i alt 3,5 mio. kroner, som Områdefornyelsen har støttet med. Derfor har vi udarbejdet en plan for parken, der harmonerer med de penge, vi rent faktisk har til rådighed. Samtidig vil vi arbejde for på et senere tidspunkt at søge yderligere støtte til forbedring af parken. så parken på sigt kan blive helt som den plan, vi i Blågården har sagt ja til

Da pengene kommer fra områdefornyelsen og diverse fonde, kommer en ny og langt mere brugbar park ikke til at koste os beboere noget.

I løbet af 2019 afholt vi en række aktiviteter, hvor alle blågårdens beboere – og andre interesserede – kunne deltage og komme med deres input, bekymringer og ideer. Alt dette blev bearbejdet af vores arbejdsgruppe, som alle beboerne også kunne melde sig ind i.

På baggrund af alle de gode inputs udarbejdede vi med hjælp fra et arkitektfirma et forslag til, hvordan den nye park kan tage sig ud. Det forslag vedtog de fremmødte beboere enstemmigt at gå videre med til vores afdelingsmøde d. 23. april – og det er på baggrud af dette forslag, at vi nu har fået meddelt støtte fra Områdefornyelsen.

Hvor er vi nu?

Områdefornyelsen har meddelt, at de vil støtte etableringen af parken med knap 3,5 mio. kr.

Samtidig kan vi blandt andet glæde os over, at fsb Blågården har afsat 150.000 af driftsbudgettet i 2019 til den nødvendige fældning af træer og indkøb af blandt andet skraldespande til parken.

Selve arbejdet med at anlægge parken håber vi på, kan gå i gang i efteråret 2020. Det skyldes både, at vi afventer byggetilladelser, hvilket kan tage op til 8 måneder, og at vi først kan fælde de nødvendige træer, når bladene er faldet af dem. Og for at få et mere varieret grønt fundament i parken, er det nødvendigt at fælde en del af de lindetræer, der i dag skygger for al andet liv i området.

Lige nu arbejder vi på  udbudsmateriale, så vi kan finde en entreprenør til at etablere parken.

Vær med i arbejdsgruppen

Det kræver ikke det store engagement af dig, hvis du vil være med. Duk op til et af vores åbne arrangementer, fx vores beboermiddage, hvor du helt frit kan komme med dine ideer og tanker.

Vil du engagere dig mere, kan du melde dig ind i vores arbejdsgruppe. Så er du med til arbejde med detaljerne omkring parken – også fremadrettet.

Skriv til post@parkenistengade.dk, hvis du vil være med.

Læs mere om arbejdsgruppens arbejde

Stikord

 • Det handler om det grønne område mellem Stengade og Blågårdens bygninger.
 • Vi har fået knap 3,5 mio. kroner fra Områdefornyelsen til at løfte området. Vi forsøger desuden på sigt at søge yderligere støtte fra diverse fonde.
 • Forbedringerne giver ikke stigning i huslejen.
 • Parken skal være til gavn for alle.
 • Alle kan komme med input og ideer.
 • Alle er velkomne til være med.
 • Byhaverne ved Stengade forbliver, som de er.

Parkudvalget og arbejdsgruppen

Projektet bliver drevet af parkudvalget, som er nedsat af Blågårdens beboerbestyrelse. Vores opgave er at få så mange gode forslag ind som muligt og lytte til alle jer i Blågården.

Alle er velkomne til at være med i arbejdsgruppen, som medlemmerne af parkudvalget også er med i. Kontakt en af os, så er du velkommen til at være med til vores arbejdsgruppemøder, hvor vi går mere i dybden med parkprojektet – baseret på alle de inputs vi får fra alle jer.

Parkudvalget er:

 • Jakob Ponsgaard
 • Nina Rask
 • Jette Thorstensen
 • Mohammad El-Jahin

Støttet af Områdefornyelsen

Parken i Stengade-projektet er støttet af Områdefornyelsen Nørrebro og Københavns Kommune