Privatliv

Vi indsamler kun data, som du selv udleverer til os – fx ved tilmelding til arrangementer eller tilmelding til nyhedsbrev.

Vi har en databeskyttelsespolitik:

Databeskyttelsespolitik for Parkudvalget under Afdelingsbestyrelsen i fsb Blågården

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Virksomheden er dataansvarlig

fsb Blågården er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

fsb blågården

Blågårds Plads 19, 2200 København N

Cvr: 10355117

Mail: post@parkenistengade.dk

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger virksomheden behandler

Parkudvalget under afdelingsbestyrelsen i fsb Blågården behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og emailadresse til modtagere af nyhedsbreve på email og sms, som personen selv udleverer ved tilmelding til nyhedsbrev og sms.
 • Navn og e-mailadresse i forbindelse med tilmelding til arrangementer.
 • Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på www.parkenistengade.dk eller facebookprofil.

Virksomheden bruger personoplysninger til

Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller sms’er til personen
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til at kvalificere oplægget om parken i Stengade d. 23. april 2019.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a.

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger til relevante samarbejdspartner (fx kommunikationskonsulent og proceskonsulent i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve), hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra

Information selv udfyldt af personen på enten hjemmeside, facebook-side eller fysisk ark ved Parkudvalgets arrangementer. Fysisk udfyldning af tilmelding til nyhedsbreve og sms’er er suppleret med underskrift.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Oplysningerne opbevares maksimalt 1 år.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til afdelingsbestyrelsens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.