Vores ansøgning er godkendt – støtte på vej til det videre arbejde

Områdefornyelsens styregruppe har enstemmigt valgt at godkende vores ansøgning om støtte til den nye park i Stengade. Det betyder, at vi nu kan gå videre i arbejdet med at få etableret en fantastisk ny park. Dog kan de indtil videre kun støtte arbejdet med at få lavet en hel konkret projektering, blandt andet fordi vi også bliver nødt til at søge finansiering andre steder, hvis alle vores ideer skal kunne blive til virkelighed.

Det er et tryggere Stengade med mere liv og større variation, vi nu kan begynde at se forude. Områdefornyelsen har nemlig godkendt vores ansøgning om støtte til parkprojektet. Det betyder, at der nu er penge på vej til at planlægge den nye park i detaljer, så vi forhåbentlig kan sætte gang i selve anlægsarbejdet i starten af næste år.

Ideen med parken – som er designet på baggrund af en række beboermøder i Blågården her i foråret – er at omdanne det lidt døde, skyggefulde område ud til Stengade til et område med mere liv, lys og grønt. Det betyder mere variation og større tryghed for de folk, der færdes i området.

Udfordringen har indtil nu været, at området fremstået goldt, dystert og ensformigt i skyggen af de mange lindetræer i den nuværende park – og uden at være attraktivt for vores beboere og naboer at opholde sig i. Men det forslag til en ny park, der blev vedtaget af os beboere i Blågården i april – og som nu er blevet godkendt af Områdefornyelsen – vil vi skabe et grønnere og mere attraktivt parkområde ved Stengade. 

Konkret betyder det blandt andet, at vi vil etablere en park med langt mere alsidig beplantning end i dag. Det skal blandt andet ske ved at erstatte nogle af de skyggefulde lindetræer med mere forskelligartet beplantning i forskellige højder og udformninger, der skaber mere lys, og som blomstrer på flere forskellige årstider. Dermed øger vi variationen i parken og skaber samtidig en mere varieret oplevelse – til gavn for både beboere og de dyr og insekter, der holder til i byen.

Penge til videre proces – måske eksterne fonde

Indtil videre har Områdefornyelsen givet tilsagn til at støtte såkaldt projektering af parken. Det betyder, at vi har penge til at få lavet detaljerede tegninger og planer for den nye park – og Områdefornyelsen har reserveret penge til selve anlægsarbejdet. Bevillingen til anlægsarbejdet bliver dog først endeligt besluttet af Københavns Kommune i løbet af efteråret, når den endelige projektplan er klar.

En udfordring er nemlig, at det oplæg, vi har søgt støtte til – og som blev godkendt på Blågårdens afdelingsmøde i april – vil koste omkring 7,5 mio. kroner at realisere fuldt ud. Dermed bliver parken markant dyrere end de 3,5 mio. kroner, Områdefornyelsen kan støtte med. Det betyder, at vi blandt beboere efter sommerferien skal i gang med at søge støtte hos diverse fonde til resten af finansieringen, så parken forhåbentlig kan blive lige så god, som den plan, vi i Blågården har sagt ja til. Områdefornyelsens midler rækker nemlig kun til at etablere det nye, grønne fundament i parken.

Vi er derfor nødt til sammen at lægge os i selen for at realisere de ting vi gerne vil have udover selve beplantningen, fx møbler, fodboldbane, havehegn, plantekasser, gyngebænke og mere belysning.

Selve etableringen af parken regner vi med, går i gang i starten af 2020. Inden da afholder vi en række beboerarrangementer og arbejdsgruppemøder, hvor vi kan få detaljerne endnu mere på plads og prioritere økonomisk mellem de mange ideer i forslaget. Dermed arbejder vi nu hårdt frem mod, at vi snart kan lave et udbud om den konkrete anlæggelse af den nye park. De nærmere datoer bliver meldt ud snarligt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *